Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne

jest to system powołany w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Składa się na niego szereg elementów, do których zalicza się między innymi:

 

  •   Centra Powiadomienia Ratunkowego- CPR
  •   Zespoły Ratownictwa Medycznego- ZRM (karetki specjalistyczne-S i podstawowe- P)